กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu
กล้องจุลทรรศน์ Video Microscope กล้องจุลทรรศน์ Video Microscope เป็นกล้องไมโครสโคปที่สามารถปรับซูมกำลังขยายได้อย่างต่อเนื่อง และยังมี Accessory Len ต่างๆที่นำเข้ามาประกอบเพื่อทำให้สามารถเพิ่มช่วงกำลังขยาย หรือลดช่วงกำลังขยายได้อีก Len สำหรับ 20 -135x Len สำหรับ High Magnification…
กล้องจุลทรรศน์ Video Zoom Microscope Video Microscope 20x -135x     กล้องจุลทรรศน์ Zoom Microscope กล้องไมโครสโคปลักษณะนี้จะใช้เป็นกล้องสำหรับการ Inspection หรือตรวจสอบชิ้นงานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้สายตาจากการจ้องมองผ่านเลนส์ แต่สามารถมองผ่านจอมอนิเตอร์ Video Microscope…
กล้องจุลทรรศน์ Microscope ในโรงงานอุตสาหกรรม กล้องMicroscopeที่ใช้กันในโรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด เนื่องจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีขนาดเล็กมาก จึงมีใช้กันตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ โดยในขั้นตอนการผลิตส่วนใหญ่จะใช้กล้อง Stereo Microscopeเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องมีการ Assembly หรือประกอบชิ้นส่วน ซึ่งต้องมองภาพที่เป็นสามมิติเพื่อสะดวกในการทำงาน แต่ในบางครั้งถ้าหากมีกระบวนการผลิตที่ต้องการแค่ตรวจสอบอย่างเดียว ในมุมมองแบบสองมิติและไม่ได้มีการ Assembly  เราอาจใช้กล้องไมโครสโคปแบบ Video Zoom…