กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu
กล้องจุลทรรศน์ Video Zoom Microscope Video Microscope 20x -135x     กล้องจุลทรรศน์ Zoom Microscope กล้องไมโครสโคปลักษณะนี้จะใช้เป็นกล้องสำหรับการ Inspection หรือตรวจสอบชิ้นงานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้สายตาจากการจ้องมองผ่านเลนส์ แต่สามารถมองผ่านจอมอนิเตอร์ Video Microscope…