กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu
USB Digital Microscope 400x USB Microscope 20x – 400x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 20x -400x เป็นกล้องงจุลทรรศน์ดิจิตอลขนาดเล็กที่พกพาสะดวก ที่สามารปรับกำลังขยายได้ไปถึง 400x ซึ่งจะสามารถดูชิ้นงานที่ต้องการกำลังขยายสูงๆได้…
กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope 10x – 200x USB Microscope 10x – 200x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 10x -200x เป็นกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่พกพาสะดวกเพียงแต่นำไปต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ…