กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu
USB Microscope ขาย USB Digital Microscope ราคาถูก กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล เป็นกล้องMicroscope ที่ใช้งานง่ายมาก สามารถต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ต่างๆได้โดยผ่านพอร์ต USB  โดยโปรแกรมที่แถมมากับตัวกล้องดิจิติลจะสามารถทำการบันทึกรูปภาพหรือบันทึก เป็นวีดีโอได้ USB Microscope USB ไมโครสโคป ขาย USB…
USB Digital Microscope 800x USB Microscope 20x – 800x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 20x -800x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลที่มีกำลังขยายสูงมาก ทำให้สามารถใช้ดูชิ้นงานที่ต้องใช้กำลังขยายสูงๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยผ้า…
USB Digital Microscope 500x USB Microscope 5x – 500x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 5x -500x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และยังปรับกำลังขยายได้ไปถึง 500x ซึ่งจะสามารถดูชิ้นงานที่ต้องการกำลังขยายสูงๆได้อย่างมากมาย…
USB Digital Microscope 400x USB Microscope 20x – 400x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 20x -400x เป็นกล้องงจุลทรรศน์ดิจิตอลขนาดเล็กที่พกพาสะดวก ที่สามารปรับกำลังขยายได้ไปถึง 400x ซึ่งจะสามารถดูชิ้นงานที่ต้องการกำลังขยายสูงๆได้…
กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope 10x – 200x USB Microscope 10x – 200x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 10x -200x เป็นกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่พกพาสะดวกเพียงแต่นำไปต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ…
กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope 200x USB Microscope 200x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 20-200x เป็นกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่พกพาสะดวกเพียงแต่นำไปต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ Notebook ผ่าน Port USB ก็สามารถทำการสำรวจดูตัวอย่างชิ้นงานต่างๆได้ทันที…