กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu
กล้องจุลทรรศน์สำหรับไอโฟน Mini Microscope for iPhone4/4s Mini Microscope 60x กล้องจุลทรรศน์สำหรับไอโฟน กำลังขยายขนาด 60x ที่สามารถนำมาประกอบต่อเข้ากับ iPhone 4 ทำให้สามารถใช้ส่องดูชิ้นงานที่มีขนาดเล็กได้ และยังสามารถทำการถ่ายภาพเก็บไว้ในไอโฟนได้ด้วย ซึ่งกล้องจุลทรรศน์จิ๋ว 60x จะสามารถปรับไฟให้เป็นแบบ LED…