กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu
Inspection Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบชิ้นงาน กล้องไมโครสโคป Inspection Microscope ประเภทนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานที่ตาเปล่าไม่สามารถสังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือมาช่วยในการมองชิ้นงานเพื่อสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานและตรวจสอบได้ งานที่เหมาะในการตรวจสอบส่วนใญ่จะเป็นงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีขนาดเล็กมาก จึงต้องใช้กล้อง Inspection Microscope ช่วยในการตรวจสอบ ซึ่งเลนส์ของกล้องตรวจสอบลักษณะนี้จะมีย่านกำลังขยาย ตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเท่า ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถนำไปใช้ดูวงจรที่มีขนาดเล็กมากๆที่ต้องใช้กำลังขยายในหลักร้อยเท่า…