กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu
Reflected Metallurgical Microscope XJL-201 Reflected Metallurgical MicroscopeXJL-201 กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบ Reflectซึ่งใช้สำหรับดูชิ้นงานที่มีทึบแสง โดยมี Mechanical Stage ที่สามารถปรับเลื่อนไปได้มาก มีอุปกรณ์ Polarize ทำให้สามารถมองวัตถุแลลโพลาไรซ์ได้ กล้องรุ่นนี้เหมาะที่จะใช้ในห้องวิจัยเกี่ยวกับโลหะวิทยา และโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์ Features Reflected…
Metallurgical Microscope XJL-101A Metallurgical Microscope XJL-101A เป็นกล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบ Reflect Light หรือใช้สำหรับดูชิ้นงานที่ทึบแสง โดยมี Mechanical Stage ที่สามารถปรับเลื่อนไปได้มาก มีอุปกรณ์ Polarize ทำให้สามารถมองวัตถุแลลโพลาไรซ์ได้ กล้องรุ่นนี้เหมาะที่จะใช้ในห้องวิจัยเกี่ยวกับโลหะวิทยา และโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์ Features…
Metallurgical Microscope XJL-17 Metallurgical Microscope XJL-17 กล้องจุลทรรศน์โลหะที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของโลหะที่แตกต่างกันในและโลหะผสมต่างๆ  กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวิจัยทั้งในสาขาฟิสิกส์และโลหะวิทยา ซึ่งเหมาะสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และโรงงานอุตสาหกรรม Features Metallurgical Microscope XJL-17 With plan achromatic objectives with long working…
Metallurgical Microscope กล้องดูโครงสร้างโลหะ กล้องดูโครงสร้างโลหะ Metallurgical Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถดูโครงสร้างโลหะได้ถึงระดับเกรนไซส์ เพื่อนำไปวิเคราะห์จำแนกส่วนประกอบของเฟสต่างๆที่เป็นส่วนผสมที่อยู่ในผิวโลหะ ดังนั้นกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จึงถูกนำไปใช้ใน ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กล้องชนิดนี้ร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ภาพทางด้านโลหะวิทยา ที่จะสามารถทำการวัดขนาดเกรน รวมถึงวิเคราะห์ปริมาณของเฟสที่แตกต่างกัน และกาวัดค่าต่างๆทางด้านโลหะวิทยาอีกมากมาย กล้องดูโลหะ ยังสามารถแบ่งได้อีก 2 ประเภท คือ Upright…
Metallurgical Microscope กล้องไมโครสโคป ในงานโลหะวิทยา Metallurgical microscope กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา ซึ่งใช้งานอุตสาหกรรมประเภทโลหะที่จะใช้สำหรับสังเกตพื้นผิวของโลหะเพื่อแยะแยะความแตกต่างของชนิดโละหะต่างๆ เช่น การวิเคราะห์โลหะผสม ซึ่งจะได้รับประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดจากการใช้กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา  metallurgical microscope ซึ่งการใช้กล้องส่องโลหะนี้คุณจะสามารถที่จะศึกษาและระบุชนิดของโลหะและวัตถุอื่น ๆ ผ่านคุณสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างของมัน กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในห้องแล็บโลหะ หรือโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ เช่น…