กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu
กล้องจุลทรรศน์ Zoom Stereo Microscope,Fixed Arm Brand : Meiji Model  : EMZ5-ABZH กล้องจุลทรรศน์  Zoom Stereo Microscope ซีรี่ย์ EMZ5 เป็นกล้องซูมสเตอริโอที่ขายดีที่สุด กล้องจุลทรรศน์มีช่วงการซูม 0.7…