กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu
LCD Microscope LCD Video Microscope,LCD Zoom Microscope กล้องไมโครสโคปแบบ LCD Video Microscope เป็นกล้องที่ถูกออกแบบมาให้หน้าจอ LCD ติดกับตัวกล้อง CCD ที่เป็นเซ็นเซอร์รับภาพ จึงทำให้ไม่ต้องใช้สายต่อออกมามากมาย สามารถใช้ดูชิ้นงานได้พร้อมกันหลายๆคน และยังสามารถช่วยลดการเมื่อยล้าจากการดูผ่านเลนส์ตาเป็นเวลานาน และที่สำคัญสามารถปรับซูมกำลังขยายได้อย่างต่อเนื่องได้…