กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu

Video Zoom Microscope

กล้องจุลทรรศน์ Video Microscope กล้องจุลทรรศน์ Video Microscope เป็นกล้องไมโครสโคปที่สามารถปรับซูมกำลังขยายได้อย่างต่อเนื่อง และยังมี Accessory Len ต่างๆที่นำเข้ามาประกอบเพื่อทำให้สามารถเพิ่มช่วงกำลังขยาย หรือลดช่วงกำลังขยายได้อีก Len สำหรับ 20 -135x Len สำหรับ High Magnification…
กล้องจุลทรรศน์ Video Zoom Microscope Video Microscope 20x -135x     กล้องจุลทรรศน์ Zoom Microscope กล้องไมโครสโคปลักษณะนี้จะใช้เป็นกล้องสำหรับการ Inspection หรือตรวจสอบชิ้นงานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้สายตาจากการจ้องมองผ่านเลนส์ แต่สามารถมองผ่านจอมอนิเตอร์ Video Microscope…