กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu

USB Digital Microscope

USB Digital Microscope 100x USB Microscope 1000x กล้อง จุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 1000x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลที่มีกำลังขยายสูงมาก ซึ่งจะเหมาะสำหรับการดูผิวโลหะ และสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ รวมไปถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก โดยกล้องชนิดนี้นั้นสามารถเก็บบันทึกภาพผ่าน โปรแกรมได้…
USB Microscope ขาย USB Digital Microscope ราคาถูก กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล เป็นกล้องMicroscope ที่ใช้งานง่ายมาก สามารถต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ต่างๆได้โดยผ่านพอร์ต USB  โดยโปรแกรมที่แถมมากับตัวกล้องดิจิติลจะสามารถทำการบันทึกรูปภาพหรือบันทึก เป็นวีดีโอได้ USB Microscope USB ไมโครสโคป ขาย USB…
USB Digital Microscope 800x USB Microscope 20x – 800x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 20x -800x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลที่มีกำลังขยายสูงมาก ทำให้สามารถใช้ดูชิ้นงานที่ต้องใช้กำลังขยายสูงๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยผ้า…
USB Digital Microscope 500x USB Microscope 5x – 500x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 5x -500x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และยังปรับกำลังขยายได้ไปถึง 500x ซึ่งจะสามารถดูชิ้นงานที่ต้องการกำลังขยายสูงๆได้อย่างมากมาย…
USB Digital Microscope 400x USB Microscope 20x – 400x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 20x -400x เป็นกล้องงจุลทรรศน์ดิจิตอลขนาดเล็กที่พกพาสะดวก ที่สามารปรับกำลังขยายได้ไปถึง 400x ซึ่งจะสามารถดูชิ้นงานที่ต้องการกำลังขยายสูงๆได้…
กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope 10x – 200x USB Microscope 10x – 200x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 10x -200x เป็นกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่พกพาสะดวกเพียงแต่นำไปต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ…
กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope 200x USB Microscope 200x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 20-200x เป็นกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่พกพาสะดวกเพียงแต่นำไปต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ Notebook ผ่าน Port USB ก็สามารถทำการสำรวจดูตัวอย่างชิ้นงานต่างๆได้ทันที…