เรื่องน่าอ่านในหมวด Metallurgical Microscope

MetallurgicalMicroscope XJL-17

Metallurgical Microscope XJL-17 Metallurgical Microscope XJL-17 กล้องจุลทรรศน์โลหะที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของโลหะที่แตกต่างกันในและโลหะผสมต่างๆ  กล้องจุลทร อ่านต่อ..

MetallurgicalMicroscope

Metallurgical Microscope กล้องดูโครงสร้างโลหะ กล้องดูโครงสร้างโลหะ Metallurgical Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถดูโครงสร้างโลหะได้ถึงระดับเกรนไซส์ เพื่อน อ่านต่อ..

การซูมโครงสร้างโลหะด้วยกล้องจุลทรรศน์

การซูมโครงสร้างโลหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ การดูโครงสร้างโลหะของเหล็ก โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง เราจะเห็นผิวโลหะที่กำลังขยายหลักร้อยเท่า และจะเริ่มเห็นเป็น อ่านต่อ..

MetallurgicalMicroscope กล้องไมโครสโคป ในงานโลหะวิทยา

Metallurgical Microscope กล้องไมโครสโคป ในงานโลหะวิทยา Metallurgical microscope กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา ซึ่งใช้งานอุตสาหกรรมประเภทโลหะที่จะใช้สำหรับสังเกตพื้นผิ อ่านต่อ..