กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu

Measuring Microscope

Measuring Microscope Measuring Microscope กล้องไมโครสโคปเครื่องมือวัด กล้องจุลทรรศน์ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย สามารถใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการดูเวเฟอร์ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การดูส่วนผสมของโครงสร้างโลหะในอุตสาหกรรมโลหะ ซึ่งกล้องจุลทรรศน์รุ่นนี้สามารถดูชิ้นงานได้ทั้งระบบ Bright Field ,Dark Field และ Polarization ดังนั้น Measuring Microscope จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการที่ต้องการความละเอียดสูง…