กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu

Inspection Microscope

Inspection Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบชิ้นงาน กล้องไมโครสโคป Inspection Microscope ประเภทนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานที่ตาเปล่าไม่สามารถสังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือมาช่วยในการมองชิ้นงานเพื่อสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานและตรวจสอบได้ งานที่เหมาะในการตรวจสอบส่วนใญ่จะเป็นงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีขนาดเล็กมาก จึงต้องใช้กล้อง Inspection Microscope ช่วยในการตรวจสอบ ซึ่งเลนส์ของกล้องตรวจสอบลักษณะนี้จะมีย่านกำลังขยาย ตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเท่า ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถนำไปใช้ดูวงจรที่มีขนาดเล็กมากๆที่ต้องใช้กำลังขยายในหลักร้อยเท่า…
กล้องจุลทรรศน์ Video Zoom Microscope Video Microscope 20x -135x     กล้องจุลทรรศน์ Zoom Microscope กล้องไมโครสโคปลักษณะนี้จะใช้เป็นกล้องสำหรับการ Inspection หรือตรวจสอบชิ้นงานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้สายตาจากการจ้องมองผ่านเลนส์ แต่สามารถมองผ่านจอมอนิเตอร์ Video Microscope…
กล้องจุลทรรศน์ Microscope ในโรงงานอุตสาหกรรม กล้องMicroscopeที่ใช้กันในโรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด เนื่องจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีขนาดเล็กมาก จึงมีใช้กันตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ โดยในขั้นตอนการผลิตส่วนใหญ่จะใช้กล้อง Stereo Microscopeเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องมีการ Assembly หรือประกอบชิ้นส่วน ซึ่งต้องมองภาพที่เป็นสามมิติเพื่อสะดวกในการทำงาน แต่ในบางครั้งถ้าหากมีกระบวนการผลิตที่ต้องการแค่ตรวจสอบอย่างเดียว ในมุมมองแบบสองมิติและไม่ได้มีการ Assembly  เราอาจใช้กล้องไมโครสโคปแบบ Video Zoom…