กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu

Gem Microscope

Gem Microscope Jewelry Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับอัญมณี กล้องจุลทรรศน์อัญมณี เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอไมโครสโคป และได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเสริม เพื่อช่วยในการดูอัญมณี jewelry ได้ถึงเนื้อในและสามารถมองเห็นถึงตำหนิได้ ระบบ Dark Field condenser ที่ใช้สำหรับดูตำหนิที่อยู่ด้านในของอัญมณี Clamp แขนจับอัญมณี ขาย Gem…
Gem Microscope กล้องจุลทรรศน์ส่องเพชร Jewelry Microscope Gem Microscope กล้องส่องเพชร ชนิดนี้จะเป็นรูปแบบของกล้องสเตอริโอไมโครสโคป เพื่อสำหรับดูชิ้นงานที่มีความหนาหรือมองแบบสามมิติ เพราะพวกเพชรหรืออัญมณี Jewelry จะเป็นชิ้นงานที่มีความลึกความหนา และในบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องใช้ กล้องส่องเพชร Jewelry Microscope ในการดูตำหนิที่อยู่ในตัวอัญมณี ถ้าหากเรามองด้วยแสงไฟแบบธรรมดาที่ส่องผ่านเข้าไปในตัวชิ้นงาน เราจะแยกความแตกต่างระหว่างตำหนิกับชิ้นงานได้ยาก…