เรื่องน่าอ่านในหมวด Biological Microscope

BiologicalMicroscope L1350

Biological Microscope L1350 Spec Biological Microscope L1350 biological microscope L1350 เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่เลนส์วัตถุเป็นแบบ plan achromatic objectives , eye อ่านต่อ..

BiologicalMicroscope

Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานชีววิทยา เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการสังเกตุวัตถุที่มีขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับงานท อ่านต่อ..

BiologicalMicroscopeกล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปในงานชีววิทยา

Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์Microscopeในงานชีววิทยา กล้อง Biological Microscope ทางด้านจุลชีวะ นี้เป็นกล้องที่มีใช้กันเป็นจำนวนมากในหน่วยงานการศึกษาทั้ง อ่านต่อ..