เรื่องน่าอ่านในหมวด 3D Microscope

3D VideoMicroscope

3D Video Zoom Microscope 3D Video Zoom Microscope สามารถใช้ตรวจสอบชิ้นงานที่ต้องการดูรูปทรงแบบสามมิติได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นภาพในลักษณะเดียวกันก อ่านต่อ..