กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu

3D Microscope

3D Video Zoom Microscope 3D Video Zoom Microscope สามารถใช้ตรวจสอบชิ้นงานที่ต้องการดูรูปทรงแบบสามมิติได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นภาพในลักษณะเดียวกันกับการมองผ่านเลนส์กระบอกตาของ Stereo Microscope ซึ่งจะได้ภาพที่เป็นสามมิติ 3D microscope ตัวอย่างการใช้งาน 3D Microscope 3D Video…