กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu

กล้องจุลทรรศน์

USB Digital Microscope 100x USB Microscope 1000x กล้อง จุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 1000x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลที่มีกำลังขยายสูงมาก ซึ่งจะเหมาะสำหรับการดูผิวโลหะ และสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ รวมไปถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก โดยกล้องชนิดนี้นั้นสามารถเก็บบันทึกภาพผ่าน โปรแกรมได้…
USB Microscope ขาย USB Digital Microscope ราคาถูก กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล เป็นกล้องMicroscope ที่ใช้งานง่ายมาก สามารถต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ต่างๆได้โดยผ่านพอร์ต USB  โดยโปรแกรมที่แถมมากับตัวกล้องดิจิติลจะสามารถทำการบันทึกรูปภาพหรือบันทึก เป็นวีดีโอได้ USB Microscope USB ไมโครสโคป ขาย USB…
USB Digital Microscope 800x USB Microscope 20x – 800x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 20x -800x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลที่มีกำลังขยายสูงมาก ทำให้สามารถใช้ดูชิ้นงานที่ต้องใช้กำลังขยายสูงๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยผ้า…
USB Digital Microscope 500x USB Microscope 5x – 500x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 5x -500x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และยังปรับกำลังขยายได้ไปถึง 500x ซึ่งจะสามารถดูชิ้นงานที่ต้องการกำลังขยายสูงๆได้อย่างมากมาย…
USB Digital Microscope 400x USB Microscope 20x – 400x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 20x -400x เป็นกล้องงจุลทรรศน์ดิจิตอลขนาดเล็กที่พกพาสะดวก ที่สามารปรับกำลังขยายได้ไปถึง 400x ซึ่งจะสามารถดูชิ้นงานที่ต้องการกำลังขยายสูงๆได้…
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป ขาย Stereo Microscope ราคาถูก Zoom Stereo Microscope Binocular Zoom Microscopes Model : 45B1   Zoom Magnification 7x – 45x…
Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานชีววิทยา เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการสังเกตุวัตถุที่มีขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านชีววิทยา อุตสาหกรรมการผลิตยา อุตสาหกรรมการเกษตร งานทางด้านการแพทย์ ดังนั้น กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานชีววิทยา จึงถูกนำไปใช้กันอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการนำไปใช้ในหน่วยงานทางด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้สอนแก่นักเรียน นักศึกษา ตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัย Biological Microscope L1200 Biological Microscope…
Metallurgical Microscope กล้องดูโครงสร้างโลหะ กล้องดูโครงสร้างโลหะ Metallurgical Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถดูโครงสร้างโลหะได้ถึงระดับเกรนไซส์ เพื่อนำไปวิเคราะห์จำแนกส่วนประกอบของเฟสต่างๆที่เป็นส่วนผสมที่อยู่ในผิวโลหะ ดังนั้นกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จึงถูกนำไปใช้ใน ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กล้องชนิดนี้ร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ภาพทางด้านโลหะวิทยา ที่จะสามารถทำการวัดขนาดเกรน รวมถึงวิเคราะห์ปริมาณของเฟสที่แตกต่างกัน และกาวัดค่าต่างๆทางด้านโลหะวิทยาอีกมากมาย กล้องดูโลหะ ยังสามารถแบ่งได้อีก 2 ประเภท คือ Upright…
กล้องจุลทรรศน์ Video Microscope กล้องจุลทรรศน์ Video Microscope เป็นกล้องไมโครสโคปที่สามารถปรับซูมกำลังขยายได้อย่างต่อเนื่อง และยังมี Accessory Len ต่างๆที่นำเข้ามาประกอบเพื่อทำให้สามารถเพิ่มช่วงกำลังขยาย หรือลดช่วงกำลังขยายได้อีก Len สำหรับ 20 -135x Len สำหรับ High Magnification…