กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu

All posts by "admin"

USB Digital Microscope 100x USB Microscope 1000x กล้อง จุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 1000x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลที่มีกำลังขยายสูงมาก ซึ่งจะเหมาะสำหรับการดูผิวโลหะ และสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ รวมไปถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก โดยกล้องชนิดนี้นั้นสามารถเก็บบันทึกภาพผ่าน โปรแกรมได้…