กล้องจุลทรรศน์ Microscopeในโรงงานอุตสาหกรรม

กล้องจุลทรรศน์ Microscope ในโรงงานอุตสาหกรรม

กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปMicroscopeโรงงานอุตสาหกรรม

กล้องMicroscopeที่ใช้กันในโรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด เนื่องจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีขนาดเล็กมาก จึงมีใช้กันตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ โดยในขั้นตอนการผลิตส่วนใหญ่จะใช้กล้อง Stereo Microscopeเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องมีการ Assembly หรือประกอบชิ้นส่วน ซึ่งต้องมองภาพที่เป็นสามมิติเพื่อสะดวกในการทำงาน

Stereo Microscope กล้องไมโครสโคปอิเล็กทรอนิกส์

แต่ในบางครั้งถ้าหากมีกระบวนการผลิตที่ต้องการแค่ตรวจสอบอย่างเดียว ในมุมมองแบบสองมิติและไม่ได้มีการ Assembly  เราอาจใช้กล้องไมโครสโคปแบบ Video Zoom Microscopeมาใช้ทดแทนได้เป็นอย่างดี

กล้องMicroscope อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากกล้อง Video Zoom Microscopeชนิดนี้สามารถลดการเมื่อยล้าของสายตาพนักงาน และเพิ่ม productivity ในการตรวจสอบ เพราะพนักงานสามารถมองเห็นชิ้นงานได้อย่างชัดเจนบนจอมอนิเตอร์ได้เลยและยังสามารถนำมาใช้ในห้อง QC สำหรับใช้วัดการวัดขนาดได้อีกด้วย

และในบางครั้งวิศวกรสามารถออกแบบระบบต่างๆ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่ของชิ้นงานให้สามารถตรวจสอบได้เร็วขึ้น และสามารถบันทึกข้อมูลได้เองโดยอัตโนมัติหรือที่เราเรียกกันว่า Machine Vision โดยระบบนี้จะไม่จำเป็นต้องใช้คนมาตรวจสอบเลย

Machine Vision คือระบบที่ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและสามารถคัดแยกแทนคนได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบเลนส์สำหรับการมองภาพให้ได้ขนาดที่สามารถตรวจสอบได้ โดยจะส่งสัญญาณผ่านเข้าไปที่ระบบประมวลผลซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรมที่ได้โปรแกรมเอาไว้ก่อนแล้ว และโปรแกรมยังสามารถสั่งการคัดแยกหรือ Reject ชิ้นงานได้อัตโนมัติอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้เป็น Record Data ทำให้สามารถนำข้อมูลมาประเมินคุณภาพได้อย่างง่ายดาย