กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu

 

USB DigitalMicroscope 1000x

USB Digital Microscope 100x

1000x

USB Microscope 1000x

กล้อง จุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 1000x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลที่มีกำลังขยายสูงมาก ซึ่งจะเหมาะสำหรับการดูผิวโลหะ และสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ รวมไปถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก โดยกล้องชนิดนี้นั้นสามารถเก็บบันทึกภาพผ่าน โปรแกรมได้ USB Microscope จึงเป็นที่นิยมในการนำไปใช้งานทั้งในหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ ต้องการสังเกตหรือวิเคราะห์งานที่ต้องการความละเอียดที่สูงมาก

การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Microscope 100x

usb digital microscope 800x

 

 

Categories:   USB Digital Microscope, กล้องจุลทรรศน์

Comments

Sorry, comments are closed for this item.