Usb DigitalMicroscope กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล

USB Microscope

ขาย USB Digital Microscope ราคาถูก

usb digital microscope

กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล เป็นกล้องMicroscope ที่ใช้งานง่ายมาก สามารถต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ต่างๆได้โดยผ่านพอร์ต USB  โดยโปรแกรมที่แถมมากับตัวกล้องดิจิติลจะสามารถทำการบันทึกรูปภาพหรือบันทึก เป็นวีดีโอได้

USB Microscope USB ไมโครสโคป

ขาย USB Microscope ราคาถูก

กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลUSB Microscope10-200x 2.0MPixel

ราคา 1,800 บาท

usb digital microscope 200x

————————————————————————————————————————————————————-

กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลUSB Microscope20-200x 2.0MPixel

ราคา 2,000 บาท

usb digital microscope 200x

————————————————————————————————————————————————————-

กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลUSB Microscope20-400x 2.0MPixel

ราคา 2,200 บาท

usb digital microscope 400x

————————————————————————————————————————————————————-

กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลUSB Microscope5-500x 2.0MPixel

ราคา 2,500 บาท

usb digital microscope 500x

————————————————————————————————————————————————————-

กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลUSB Microscope20-800x 2.0MPixel

ราคา 2,700 บาท

usb digital microscope 800x————————————————————————————————————————————————————-

กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลUSB Microscope1000x 2.0MPixel

ราคา 2,700 บาท

1000x

กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล Digital Microscope USB

USB Microscope

กล้องจุลทรรศน์ USB Microscope USB ได้ถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพราะราคาไม่แพงและกำลังขยายก็ครอบคลุมหลายกำลังขยาย ซึ่งกำลังขยายจะอยู่ในช่วง 20 – 800x ซึ่งถือว่า้เป็นย่านที่สามารถนำไปใช้สำหรับศึกษาหรือใช้มองวัตถุต่างๆได้ อย่างมากมาย ทั้งการดูพืช ดูผิวหนัง แมลง อิเล็กทรอนิกส์ ธนบัตร เหรียญ ลายผ้า รวมถึงวัสดุอื่นๆอีกมากมาย

ภาพตัวอย่าง USB Digital Microscope

USB Microscope

ลักษณะการถ่ายภาพเพื่อเซฟรูป

microscope capture

usb microscope