กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu

BiologicalMicroscope L1350

Biological Microscope L1350

biological microscope l1350Spec Biological Microscope L1350

biological microscope L1350 เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่เลนส์วัตถุเป็นแบบ plan achromatic objectives , eyepieces แบบ widefield ทำให้สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนและมีมุมมองที่กว้าง ซึ่ง biological microscope L1350 สามารถนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการเกษตรชีววิทยา การแพทย์ และงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือในโรงพยาบาล ในส่วนของการวินิจฉัยพยาธิวิทยา และห้องปฏิบัติการ

Accessories and Specification

Model
L1350
Module & spec
HBG
Eyepieces Wide field WF10X(Φ20)
WF16X(Φ11)
Ο
Objectives Plan achromatic PL4X/0.1
PL10X/0.25
PL40X/0.65 ( spring )
PL100X/1.25 ( spring )
Eyepiece tubs Binocular Compensation (inclination of 30° 360°rotatable)
Stage Mechanical Size:210X140mm
Move range:50X75mm
Focus system coaxial coarse/fine gear rotate,with tension adiustable and limit stopper system
Nosepiece Quadruple
Quintuple
Ο
Condenser Abbe condenser NA1.25,rack&pinion adjustment
Light source LED illumination
Ο
Illumination:6V20W halogen lamp,adjustable brightness
Collector Compose with field diaphragm
CCD 0.4X,1X
Dark field condenser (Dry) NA=0.77~0.91
Ο
(Immersion) NA=1.25~1.40
Ο
Phase contrast unit Phase contrast plan achromatic objectives
Phase contrast condenser NA=1.25
Centering telescope
Ο
Digital camera adapter coolpix 950 /995/4500 (for NIKON coolpix 950,995,4500 digital camera)
Ο

Note: “●”in the table is standard attachments and “Ο”is optional attachments.
Specifications and subject to change, subject to contract.

Categories:   Biological Microscope

Comments

Sorry, comments are closed for this item.