กล้องสเตอริโอ Stereo Microscope

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป

กล้องสเตอริโอ Stereo Microscope ราคาถูก

Zoom Stereo Microscope

Binocular Zoom Stereo Microscope

Binocular Zoom Microscopes

Model : 45B1  

Zoom Magnification 7x – 45x

Eyepiece Len 10x

Zoom Body 0.7x -4.5x

Objective Len 1x

ราคา 10.000 บาท

 

————————————————————————————————————————————————————-

zoom stereo microscope

Binocular Zoom Microscopes

Model : 45B2

Zoom Magnification 7x – 45x

Eyepiece Len 10x

Zoom Body 0.7x -4.5x

Objective Len 1x

ราคา 12.000 บาท

————————————————————————————————————————————————————-

 

trinocular stereo microscopeTrinocular Zoom Microscopes

Model : 45T1  (ต่อออกหน้าจอ LCD หรือ คอมพิวเตอร์ได้)

Zoom Magnification 7x – 45x

Eyepiece Len 10x

Zoom Body 0.7x -4.5x

Objective 1x

ราคา 13.000 บาท

————————————————————————————————————————————————————-

Turret Stereo Microscope (Dual Magnification)

turret stereo microscope 10x/30x

Binocular  Microscopes

Dual Magnification 10x/30x

Model : 1030B1

Eyepiece Len 10x

Objective Len 1x/3x

ราคา 8.000 บาท

————————————————————————————————————————————————————-

turret stereo microscope 20x/40x

Binocular  Microscopes

Dual Magnification 20x/40x

Model : 2040B1

Eyepiece Len 10x

Objective Len 2x/4x

ราคา 8.000 บาท

————————————————————————————————————————————————————-

ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ กล้องสเตอริโอ Stereo Microscope

1. แบบFix กำลังขยาย

fix stereo microscopeกล้อง สเตอริโอไมโครสโคป แบบ Fix นี้ส่วนใหญ่กำลังขยายของ Objective Len จะถูก Fix ไว้ที่ 1X หรือ 2X ตาม Spec ของกล้องจุลทรรศน์นั้นๆ และไม่สามารถทำการปรับกำลังขยายเพิ่มอีกได้

2. แบบTurret

turret stereo microscope

กล้องสเตอริโอไมโครสโคป แบบ Turret จะเป็นการปรับหมุนที่ Objective Len เพื่อทำการเปลี่ยนกำลังขยาย แต่จะสามารถปรับกำลังขยายได้เพียง 2 ค่าเท่านั้น เช่น

1x, 2x

1x, 3x

2x, 4x

1x, 4x

0.5x, 1x

3. แบบZoom

zoom stereo microscopeZoom Stereo Microscope จะสามารถทำการปรับกำลังขยายได้ โดยการปรับหรือหมุนตรงปุ่มปรับกำลังขยายที่อยู่ตรงด้านข้างของ Body Microscope ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะบอกมาเป็นสเกล 0.7X – 4.5X ซึ่งเราจะสามารถทำการปรับกำลังขยายได้อย่างต่อเนื่องที่เราต้องการที่อยู่ใน สเกล 0.7X – 4.5X นี้

การคำนวณกำลังขยายของกล้องสเตอริโอ Stereo Microscope

กล้อง Stereo Microscope จะมีส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญที่มีผลต่อกำลังขยายดังนี้

Eyepiece เลนส์ใกล้ตาที่เราจะใช้ตาแนบไปที่เลนส์นี้ โดยปกติกำลังขยาย จะอยู่ที่ 10X

Objectice Len เลนส์ใกล้วัตถุ ซึ่งจะเป็นเลนส์ที่อยู่ใกล้วัตถุ โดยปกติกำลังขยาย จะอยู่ที่ 1X

Zoom Body เป็นรูปแบบของกล้อง  Zoom Stereo Microscope เท่านั้นที่จะมีปุ่มสำหรับปรับกำลังขยาย  จะอยู่ที่ 0.7-4.5X

Optic Magnification = Mag Eyepiece   x  Mag  Objective  x  Mag Zoom body(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ถ้าหากกล้องไม่มีปุ่ม Zoom body ให้ใช้ตัวคูณเป็น 1

ตัวอย่างการคำนวณของกล้องชนิดต่างๆ

1. แบบFix กำลังขยาย

Eyepiece = 10X , Objective = 1x

Optic Magnification = Mag Eyepiece   x  Mag  Objective  x  Mag Zoom body

Optic Magnification = 10X                       x              1X               x  (กล้องชนิดนี้ไม่มี Zoom body)

Optic Magnification = 10X

2. แบบTurret

Eyepiece = 10X , Objective = 1x

Optic Magnification = Mag Eyepiece   x  Mag  Objective  x  Mag Zoom body

Optic Magnification = 10X                       x              1X               x  (กล้องชนิดนี้ไม่มี Zoom body)

Optic Magnification = 10X

Eyepiece = 10X , Objective = 2x

Optic Magnification = 10X                       x              2X               x  (กล้องชนิดนี้ไม่มี Zoom body)

Optic Magnification = 20X

3. แบบZoom

Eyepiece = 10X , Objective = 1x , Body zoom = 4.5X

Optic Magnification = Mag Eyepiece   x  Mag  Objective  x  Mag Zoom body

Optic Magnification =            10X            x                 1X             x             4.5X

Optic Magnification =            45X