กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu

GemMicroscope

Gem Microscope

Jewelry Microscope

กล้องจุลทรรศน์สำหรับอัญมณี

Trinocular Gem Microscopeกล้องจุลทรรศน์อัญมณี เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอไมโครสโคป และได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเสริม เพื่อช่วยในการดูอัญมณี jewelry ได้ถึงเนื้อในและสามารถมองเห็นถึงตำหนิได้

ระบบ Dark Field condenser ที่ใช้สำหรับดูตำหนิที่อยู่ด้านในของอัญมณี

Dark field gem

Clamp แขนจับอัญมณี

ขาย Gem Microscope

Gem Microscope แบบสองตา

Binocular Gem Microscope

jewelry Microscope

Gem Microscope แบบสา่มตาTrinocular Gem Microscope

Categories:   Gem Microscope, กล้องจุลทรรศน์

Comments

Sorry, comments are closed for this item.