กล้องจุลทรรศน์ไอโฟน MiniMicroscope for iPhone4

กล้องจุลทรรศน์สำหรับไอโฟน

Mini Microscope for iPhone4/4s

Mini Microscope 60x

mini microscope iphone 4กล้องจุลทรรศน์สำหรับไอโฟน กำลังขยายขนาด 60x ที่สามารถนำมาประกอบต่อเข้ากับ iPhone 4 ทำให้สามารถใช้ส่องดูชิ้นงานที่มีขนาดเล็กได้ และยังสามารถทำการถ่ายภาพเก็บไว้ในไอโฟนได้ด้วย ซึ่งกล้องจุลทรรศน์จิ๋ว 60x จะสามารถปรับไฟให้เป็นแบบ LED สีขาวธรรมดาหรือไฟแบบ Back Light ก็ได้

สำหรับดูงานอิเล็กทรอนิกส์

mini microscope for iphone4

สำหรับดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

mini microscope iphone4s

Mini Microscope for iPhone 60x – 100x

mini microscope iphone 100xกล้องจุลทรรศน์สำหรับไอโฟน ที่สามารถปรับซูมกำลังขยายได้ตั้งแต่ 60x – 100x ที่สามารถนำมาต่อเข้ากับเลนส์ถ่ายภาพของไอโฟน และยังสามารถปรับซูมกำลังขยายได้จากตัวกล้องจุลทรรศน์เองได้

mini microscope iphone4s 100x