ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ Microscope

ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ Microscope

ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ ซ่อมMicroscopeราคาถูก โดยช่างผู้ชำนาญงานที่มีประสบการณ์มาหลายปี บริการงานซ่อมกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอและแบบคอมปาวด์

ซ่อมกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ

ซ่อมกล้องจุลทรรศน์stereo microscope

ซ่อมกล้องจุลทรรศน์แบบแบบคอมปาวด์

ซ่อมกล้องจุลทรรศน์compound microscope

ไม่ว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์จากทั้งจากหน่วยงานการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม และโรงพยาบาลคลีนิคต่างๆ  ที่ขาดการดูแลรักษาหรือเกิดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน จนทำให้เกิดสิ่งสกปรก ฝุ่น เกิดเชื้อราขึ้นมาที่เลนส์ หรือแม้กระทั่งเกิดจากระบบปริซึมที่ไม่ได้ศูนย์เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน จนทำให้ไม่สามารถดูชิ้นงานได้อย่างชัดเจน

ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคป

รับบริการตรวจเช็คทำความสะอาดและซ่อมกล้องจุลทรรศน์Microscope

– ระบบเลนส์ (เลนส์ตา เลนส์ใกล้วัตถุ เลนส์รวมแสง)

– ระบบกลไก(Mechanic ) ระบบเฟืองต่างๆ

– ระบบแสงสว่างของกล้องไมโครสโคป ทั้ง LED และ Halogen

– ปรับตั้งปริซึมให้ได้ศูนย์

ซ่อมmicroscope

ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ Microscope ทุก Brand จากทั้งยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ไม่ว่าจะเป็น Olympus Nikon Carton Meji และยี่ห้ออื่นๆ