กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu

การใช้กล้องจุลทรรศน์

การใช้กล้องจุลทรรศน์ Microscope

1. การจับกล้องเพื่อนำมาใช้งานหรือทำการเคลื่อนย้าย โดยใช้มือหนึ่งจับที่แขนของกล้อง และใช้อีกมือหนึ่งรองรับที่ฐานเพื่อประคองให้มั่นคง
2. หมุนเลนส์ใกล้วัตถุให้เป็นเลนส์ที่มีกำลังขยายต่ำที่สุดก่อน ให้อยู่ในตำแหน่งแนวของลำกล้อง
3. ปรับกระจกเงา หรือเปิดแหล่งกำเนิดแสงที่อยู่ทางด้านล่าง
4. นำแผ่นสไลด์ที่จะศึกษาวางบน Stage หรือแท่นสไลด์ โดยให้วัตถุอยู่บริเวณกึ่งกลางบริเวณที่แสงส่องผ่าน
5. หมุนปุ่มปรับหยาบให้เลนส์ใกล้วัตถุเลื่อนลงมาอยู่ใกล้ๆกระจกปิดสไลด์ โดยขณะทำการปรับต้องสังเกตุระยะห่าง ไม่ให้มาชนกันจนเกิดการเสียหายได้
6. มองที่เลนส์ใกล้ตาค่อยๆปรับปุ่มปรับละเอียดให้เลนส์วัตถุเลื่อนลงอย่างช้าๆ เพื่อหาระยะโฟกัสของภาพ เมื่อได้ระยะชัดแล้ว ให้ตรวจดูความสว่างโดยการปรับไดอะแฟรมเพื่อปรับความเข้มแสงตามต้องการ
8. สามารถเพิ่มกำลังขยายได้ โดยการหมุนเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูงขึ้นเข้าสู่แนวลำกล้อง แล้วปรับความคมชัดด้วยปุ่มปรับภาพละเอียดอีกครั้ง
9. เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์เสร็จแล้ว ให้ปรับทุกอย่างให้เข้าที่เหมือนเดิมและทำความสะอาดเลนส์วัตถุและ Stage ก่อนที่จะเก็บเข้าที่

วีดีประกอบการสอนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ ผลิตโดยคุณครูบุษกร หอมกระแจะ

Comments

Sorry, comments are closed for this item.