กล้องจุลทรรศน์

USB Digital Microscope 100x USB Microscope 1000x กล้อง จุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 1000x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลที่มีกำลังขยายสูงมาก ซึ่งจะเหมาะสำหรับการดูผิวโลหะ และสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ รวมไปถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก โดยกล้องชนิดนี้นั้นสามารถเก็บบันทึกภาพผ่าน โปรแกรมได้…
USB Microscope ขาย USB Digital Microscope ราคาถูก กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล เป็นกล้องMicroscope ที่ใช้งานง่ายมาก สามารถต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ต่างๆได้โดยผ่านพอร์ต USB  โดยโปรแกรมที่แถมมากับตัวกล้องดิจิติลจะสามารถทำการบันทึกรูปภาพหรือบันทึก เป็นวีดีโอได้ USB Microscope USB ไมโครสโคป ขาย USB…
USB Digital Microscope 800x USB Microscope 20x – 800x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 20x -800x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลที่มีกำลังขยายสูงมาก ทำให้สามารถใช้ดูชิ้นงานที่ต้องใช้กำลังขยายสูงๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยผ้า…
USB Digital Microscope 500x USB Microscope 5x – 500x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 5x -500x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และยังปรับกำลังขยายได้ไปถึง 500x ซึ่งจะสามารถดูชิ้นงานที่ต้องการกำลังขยายสูงๆได้อย่างมากมาย…
USB Digital Microscope 400x USB Microscope 20x – 400x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 20x -400x เป็นกล้องงจุลทรรศน์ดิจิตอลขนาดเล็กที่พกพาสะดวก ที่สามารปรับกำลังขยายได้ไปถึง 400x ซึ่งจะสามารถดูชิ้นงานที่ต้องการกำลังขยายสูงๆได้…
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป ขาย Stereo Microscope ราคาถูก Zoom Stereo Microscope Binocular Zoom Microscopes Model : 45B1 Zoom Magnification 7x – 45x Eyepiece…
Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานชีววิทยา เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการสังเกตุวัตถุที่มีขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับ งานทางด้านชีววิทยา อุตสาหกรรมการผลิตยา อุตสาหกรรมการเกษตร งานทางด้านการแพทย์ ดังนั้น กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานชีววิทยา จึงถูกนำไปใช้กันอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการนำไปใช้ในหน่วยงานทางด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้สอนแก่นักเรียน นักศึกษา ตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัย Biological Microscope L1200 Biological Microscope…
Metallurgical Microscope กล้องดูโครงสร้างโลหะ กล้องดูโครงสร้างโลหะ Metallurgical Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถดูโครงสร้างโลหะได้ถึงระดับเกรนไซส์ เพื่อนำไปวิเคราะห์จำแนกส่วนประกอบของเฟสต่างๆที่เป็นส่วนผสมที่อยู่ในผิว โลหะ ดังนั้นกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จึงถูกนำไปใช้ใน ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กล้องชนิดนี้ร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ภาพทางด้านโลหะวิทยา ที่จะสามารถทำการวัดขนาดเกรน รวมถึงวิเคราะห์ปริมาณของเฟสที่แตกต่างกัน และกาวัดค่าต่างๆทางด้านโลหะวิทยาอีกมากมาย กล้องดูโลหะ ยังสามารถแบ่งได้อีก 2 ประเภท คือ Upright…
Stereo Zoom Microscope Model 45B1 Stereo Microscope Stereo Microscope New structural design, more compact and flexible, more comfortable operating and…
กล้องจุลทรรศน์ Video Microscope กล้องจุลทรรศน์ Video Microscope เป็นกล้องไมโครสโคปที่สามารถปรับซูมกำลังขยายได้อย่างต่อเนื่อง และยังมี Accessory Len ต่างๆที่นำเข้ามาประกอบเพื่อทำให้สามารถเพิ่มช่วงกำลังขยาย หรือลดช่วงกำลังขยายได้อีก Len สำหรับ 20 -135x Len สำหรับ High Magnification…
Gem Microscope Jewelry Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับอัญมณี กล้องจุลทรรศน์อัญมณี เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอไมโครสโคป และได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเสริม เพื่อช่วยในการดูอัญมณี jewelry ได้ถึงเนื้อในและสามารถมองเห็นถึงตำหนิได้ ระบบ Dark Field condenser ที่ใช้สำหรับดูตำหนิที่อยู่ด้านในของอัญมณี Clamp แขนจับอัญมณี ขาย Gem…
3D Video Zoom Microscope 3D Video Zoom Microscope สามารถใช้ตรวจสอบชิ้นงานที่ต้องการดูรูปทรงแบบสามมิติได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นภาพในลักษณะเดียวกันกับการมองผ่านเลนส์กระบอกตาของ Stereo Microscope ซึ่งจะได้ภาพที่เป็นสามมิติ 3D microscope ตัวอย่างการใช้งาน 3D Microscope 3D Video…
กล้องจุลทรรศน์สำหรับไอโฟน Mini Microscope for iPhone4/4s Mini Microscope 60x กล้องจุลทรรศน์สำหรับไอโฟน กำลังขยายขนาด 60x ที่สามารถนำมาประกอบต่อเข้ากับ iPhone 4 ทำให้สามารถใช้ส่องดูชิ้นงานที่มีขนาดเล็กได้ และยังสามารถทำการถ่ายภาพเก็บไว้ในไอโฟนได้ด้วย ซึ่งกล้องจุลทรรศน์จิ๋ว 60x จะสามารถปรับไฟให้เป็นแบบ LED…
กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope 200x USB Microscope 200x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 20-200x เป็นกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่พกพาสะดวกเพียงแต่นำไปต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ Notebook ผ่าน Port USB ก็สามารถทำการสำรวจดูตัวอย่างชิ้นงานต่างๆได้ทันที…
Inspection Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบชิ้นงาน กล้องไมโครสโคป Inspection Microscope ประเภทนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานที่ตาเปล่าไม่สามารถสังเกตุเห็นได้ อย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือมาช่วยในการมองชิ้นงานเพื่อสามารถวิเคราะห์ชิ้น งานและตรวจสอบได้ งานที่เหมาะในการตรวจสอบส่วนใญ่จะเป็นงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีขนาดเล็กมาก จึงต้องใช้กล้อง Inspection Microscope ช่วยในการตรวจสอบ ซึ่งเลนส์ของกล้องตรวจสอบลักษณะนี้จะมีย่านกำลังขยาย ตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเท่า ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถนำไปใช้ดูวงจรที่มีขนาดเล็กมากๆที่ต้องใช้กำลังขยายในหลักร้อย เท่า…
กล้องจุลทรรศน์ Video Zoom Microscope Video Microscope 20x -135x     กล้องจุลทรรศน์ Zoom Microscope กล้องไมโครสโคปลักษณะนี้จะใช้เป็นกล้องสำหรับการ Inspection หรือตรวจสอบชิ้นงานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้สายตาจากการจ้องมองผ่านเลนส์ แต่สามารถมองผ่านจอมอนิเตอร์ Video Microscope…